ΜΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΥΔΗΣ

Ύψος: 190cm

Γέννηση: 2002

Θέση: Guard

Profile