ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ύψος: 194cm

Γέννηση: 2003

Θέση: Guard

Profile